Dây curoa máy đếm tiền

Dây curoa máy đếm tiền là một phần quan trọng trong quá trình đếm và di chuyển tiền từ ngăn chứa tiền đến bộ đếm.

Nếu dây curoa bị hỏng hoặc đứt, máy đếm tiền có thể không hoạt động đúng cách.

error: Chúc bạn ngày mới tốt lành!